top of page
מקום ראשון בתחרות מצויינות  בבניה 2018
בקטגוריה תמ"א 38/1
הר סיני 6
רעננה

02

08  /  12  /  2019

במגרש:
איך למקסם את זכויות הבניה ולקבל עוד יח"ד

01

27  /  09  /  2018

סוגי תכניות:
מה ההבדל בין תמ"א, תמ"מ, תב"ע והיתר בניה
bottom of page