top of page

שטח מגרש

4073 מ"ר

מספר יח"ד

48

סטטוס

מאוכלס

במערב העיר רעננה, בשטח של פרדסים ותיקים, אושרה בשנת 2014 שכונה חדשה במסגרת תכנית המתאר (תב"ע). 

על מגרש מאורך ערכנו תכנון מפורט לשלושה מבנים בני 16 יח"ד כל אחד, סה"כ 48 יח"ד. 3 יח"ד בכל קומה. 

פרוייקט זה נערך בשלימותו מול בעלי הקרקע והיזם.

הבנינים תוכננו בגימור טיח ואבן בשני גוונים. בנוסף משולב בחזית לכל גובה המבנה, קיר מסך מזכוכית.

נווה עוזי

רעננה

bottom of page