אנחנו מתמחים במיקסום זכויות הבניה בהתאמה לתנאי האתר ולמדיניות התכנונית באזור המרכז והשרון.

המשרד מנתח את האתר הנתון של לקוחותינו ומשביח את הקרקע תוך הצלבת כל המידע התכנוני והסטטוטורי על האתר המשלב את התכניות החלות עליו ועל הידע והניסיון שלנו בעבודה מול העיריות והרשויות.

המשרד מתכנן פרויקטים ונותן ייעוץ עבור:

יזמים

קבלנים

בעלי קרקע

חברות בניה

ועדי בתים משותפים

רשויות מקומיות

שמאים

עורכי דין המתמחים במקרקעין ובחוקי התכנון והבניה

מיקסום זכויות בניה

עומר אדריכלים עוסק בבניה למגורים בשכונות חדשות ובמגרשים בתוך המרקם העירוני, שחלקם הושבחו לצורך הוספת זכויות בניה ומספר יחידות דיור. אנו שואפים לתכנן מבנים המשתלבים באופן טבעי בסביבתם הקרובה, תוך שימוש בטכנולוגיות ובמערכות "ירוקות" ("בניה ירוקה") מתקדמות, כמו גם בחומרים מקומיים וזמינים.

 

אנו מקיימים דיאלוג פתוח עם לקוחותינו החל בשלב התכנון ולאורך תהליך התכנון והבנייה כולו, וכן מקיימים שיתוף פעולה צמוד עם יועצים מקצועיים שונים, המלווים את הפרויקט המוצע בכל שלבי התכנון והביצוע.

תכנון אדריכלי

עומר אדריכלים עוסק בתכנון ובליווי בקשות להיתרי בניה, החל מטיפול בהליכים הסטטוריים דרך שלבי התיאום והתכנון מול הוועדה המקומית, קבלת תיק המידע וקביעת זכויות הבניה, דרך ייצוג בוועדות, ועד לקבלת היתר הבניה.

יחד עם זאת המשרד עוסק בשינוי תב"ע הן בסמכות מקומית והן בסמכות מחוזית בכדי למקסם את תוצאות הליך הבקשה להיתר בניה (תוספת זכויות, תוספת קומות, תוספת יחידות דיור).​המשרד מיעץ בעניין השימושים האפשריים במגרש, זכויות הבנייה המותרות ואופן ניצולן המיטבי.

המשרד מייצג לקוחות רבים בוועדות התכנון השונות (ועדה מקומית, מחוזית, ועדות ערר) כמבקשי אישור לתב"ע, כמבקשי היתר בנייה או כמתנגדים להם.​

כמי שכיהנה כראש צוות צפון בוועדה המחוזית "מרכז",  לאיילת עומר נסיון וידע מצטבר עשיר וייחודי בתחום רישוי הבניה. המשרד מוכר היטב ומוערך על ידי הגורמים המקצועיים השונים בוועדות המקומיות ובמוסדות התכנון, באיזור המרכז.

תב"עות והיתרי בניה