top of page

שטח מגרש

570 מ"ר

מספר יח"ד

11

סטטוס

בתכנון

במגרש במרכז העיר כפר סבא עומד בית משותף בן 4 יח"ד. התכנית התקפה מאפשרת לבנות 7 יח"ד.

 

נציגי וועד הבית פנו אלינו לשם תכנון מבנה חדש והגדלת זכויות. בימים אלה אנו עורכים תב"ע בסמכות ועדה מקומית ומבקשים 5 יח"ד נוספות ותוספת זכויות .​

את עבודת התכנון אנו מכינים ישירות מול נציגי ועד הבית ועל בסיסם, יבחר יזם/קבלן .

בבניין זה אנו מבקשים שימוש בחומרי גמר מושקעים ובהקפדה על הפרטים על מנת לקבל בניין יחודי ונאה. הליך התכנון מול העירייה טרם הסתיים.

טרומפלדור

כפר סבא

bottom of page