top of page

שטח מגרש

3,735 מ"ר

שימוש

מסחר ותעסוקה

סטטוס

בתכנון

​מגרש ברחוב העבודה בראש העין.

מבנה המשלב משרדים בקומות העליונות ומסחר בקומת הקרקע, אשר יושב על טיילת נחל רבה.

במבנה יש שימוש בחומרים של חיפוי דמוי בטון ומסגרות חלון שחורות בולטות. את אזור המשרדים מקיפה מסגרת לבנה היוצרת מרפסת שמקיפה חצי מהמבנה בקומה הראשונה.

קומות המשרדים מונחות על קומת מסחר מזכוכית אשר פונה לכיכר ויוצרת מקום גם לאנשי המשרדים וגם לאנשים הבאים לבלות על גדות הנחל והטיילת.

מרקורי

ראש העין

bottom of page