top of page

שטח מגרש

650 מ"ר

מספר יח"ד

9

סטטוס

בתכנון

מגרש של אחת המשפחות הוותיקות בכפר סבא, בסמוך למגדל המים המיתולגי של העיר. 

תכנון המבנה לקח בחשבון את רצון העיר בשימור  "מתחם מגדל המים" לכלל הציבור, הרחבנו את שביל הגישה למגדל באופן משמעותי, ומזמין לכניסת הולכי רגל למתחם.

קבענו זיקת הנאה לציבור בשטח הדרומי של המגרש, הכל בכדי להנגיש את המתחם לתושבי העיר. 

המבנה עצמו תוכנן מתוך ראיה זו, את זכויות הבניה הקיימים ריכזנו בחלק הצפוני של המגרש, דרגנו את המבנה,  כך שהבינוי המוצע אינו מסתיר את המגדל וקובע כניסה רחבה ומזמינה להולכי הרגל ומנגד קבלת מרפסות נאות לפנטהוסים המתוכננים כלפי דרום.

תכנון המבנה מיצא את מלוא זכויות הבניה האפשרים במגרש, בהליך של הכנת תב"ע בסמכות ועדה מקומית, 

 

חומרי הגמר בחזיתות יהיה שילוב של טייח אפור בהיר עם לוחות של "בטון אדריכלי", חלונות לכל גובה הדירות, כשחלקם עם מסגרת אלומניום חיצונית אדומה. ​

לאחר אישור התב"ע שבתכנון, נערוך ונכין תכנית מפורטת לקבלת היתרי בניה . 

גלר 

כפר סבא

bottom of page