top of page

שטח מגרש

733 מ"ר

מספר יח"ד

14

סטטוס

מאוכלס

במרכז העיר כפר סבא עמד בית משפחה טיפוסי מתחילת ההתישבות של כפר סבא. המגרש היה רווי בעצי הדר ושני עצי ליצי. הבית הזה צמוד לבן גוריון 54 שם כבר שידרגנו את המגרש ותיכננו בניין.  

גם את המגרש הזה המשפחה ביקשה לשדרג ולתכנן בניין משותף. עבודת התכנון התב"עית והתכנון המפורט כללו עריכת בקשה להיתר בניה. במסגרת התב"ע בסמכות וועדה מחוזית שידרגנו את המגרש מ-8 יח"ד ל-14 יח"ד, ובנוסף קיבלנו תוספת זכויות בניה לכל יחידת דיור. תוספת גבוהה זו התקבלה לאחר שהועדה השתכנעה שיש להשיב לבעלים הפקעת עבר. על בסיס תכנון זה נבחר יזם/קבלן.

כחלק מהתב"ע נדרשנו לשמר 3 עצי ברוש בוגרים ואלו שורדים את הבניה יפה. החזיתות יחופו ב HPL עם גימור של פורניר בצבע COPPER, אבן וטיח.

בן גוריון 56

כפר סבא

bottom of page