top of page

שטח מגרש

558 מ"ר

מספר יח"ד

8

סטטוס

מאוכלס

במרכז העיר כפר סבא במגרש פינתי עמד בית משפחה טיפוסי מתחילת ההתישבות של כפר סבא ששימש בשנים האחרונות כגן ילדים.

המשפחה בעלת הקרקע ביקשה לממש את זכויות הקרקע ולתכנן בניין משותף. לאחר בדיקה היצענו לשדרג את המגרש וערכנו בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת של יחידת דיור אחת. בפרוייקט זה היו התנגדויות קשות הכוללות הליך של ערר שהוגש מטעם המתנגדים שדרשו להוריד שתי קומות פלוס הקטנה נוספת של זכויות. 

בשיתוף פעולה עם עורך דין היגשנו תשובה לוועדת הערר ובסיכומו של ההליך אושרה התכנית המקורית שלנו בשינויים קלים ולא הייתה כל פגיעה בזכויות, בקומות ובמספר יח"ד.

כרגיל השקענו מחשבה רבה בתכנון הדירות ובעיצובו החיצוני של המבנה ובהתיחסותו לסביבה. הבניין תוכנן באופן מדורג כדי לאפשר חדירה של אור השמש לרחוב וגם כדי לאפשר לחלק מהדירות, מרחק משמעותי מבנינים שכנים. 

 

חלקו המזרחי של המבנה עוצב בגימור טיח לבן כך שיהיה "תלוי וחובק", את חלקו הצפוני של המבנה ללא עמודי תמיכה. הבניין מחופה אבן, טיח לבן ולוחות אלומניום.

בן גוריון 22

כפר סבא

bottom of page