top of page

שטח מגרש

825 מ"ר

מספר יח"ד

13

סטטוס

מאוכלס

באחד הרחובות היפים בכפר סבא עמד בית משפחה מראשוני העיר ששימש בשנים האחרונות כגן ילדים.

הבעלים פנו אלינו בעקבות התרשמותו מאחד הבנינים שמשרדינו בנה. הוא פנה אלינו בשיתוף עם היזם/קבלן. המשפחה בעלת הקרקע ביקשה לממש את זכויות הקרקע ולתכנן בניין משותף. לאחר בדיקה היצענו לשדרג את המגרש וערכנו בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת הקלות כמותיות, תוספת "שבס" להוספת שתי יחידות דיור ותוספת עליות גג מתוקף תכנית תקפה בעיר. סה"כ תכניתנו לבניית 13 יח"ד אושרה.

הבניין תוכנן בגימור טיח ואבן בשני גוונים, וכולל דירות בגדלים שונים ושני דופלקסים. 

אגרון 9

כפר סבא

bottom of page